Thông báo V/v Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

THÔNG BÁO!

V/v Công ty CP Hà Đô – 756 Sài Gòn nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5:

Nghỉ từ thứ 6 ngày 30/4 đến hết thứ 2 ngày 03/5/2021 (04 ngày nghỉ liên tiếp). Thứ 3 ngày 04/5/2021 làm việc trở lại bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kinh Doanh:
0933 62 64 66