Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 9/2017

08/09/2017 10:53:52 AM
Tiến độ xây dựng khu cao tầng HaDo Centrosa GardenTòa Orchid 1 và Orchid 2


Tòa Orchid 1 và Orchid 2: Đã xây đến tầng 27


Tòa Jasmine 1 và Jasmine 2 : Đã xây đến tầng 16


Tòa Orchid 2 và Jasmine 1


Tòa Orchid 2 và Jasmine 1 nhìn từ khu thấp tầng


4 Tòa Orchid 1 , Orchid 2, Jasmine 1, Jasmine 2

 
Chia sẻ:    
Phòng Kinh Doanh
0933 62 64 66
Bàn giao căn hộ
1800 2018