Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 8/2017

14/08/2017 05:03:51 PM
Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 8/2017Đường nội bộ giữa khu cao tầng và khu thấp tầng


Tòa Orchid 1 : Đã hoàn thiện tầng 22


Tòa jasmine 1 : Đã hoàn thiện tầng 10


Tòa Orchid 2 : Đã hoàn thiện tầng 22

 
 
Chia sẻ:    
Phòng Kinh Doanh
0933 62 64 66
Bàn giao căn hộ
1800 2018