Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 6/2017

06/06/2017 10:27:17 AM
Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án HaDo Centrosa Garden


Tòa Orchid 2 : Đã hoàn thiện tầng 10


Tòa Orchid 1 : Đã hoàn thiện tầng 10


Tòa Orchid 1


Tòa Orchid 2


Tòa Orchid 1


Tòa Jasmine 1 : Đã hoàn thiện tầng 4


Tòa Jasmine 1


Tòa Jasmine 2 : Đã hoàn thiện tầng 4


Tòa Jasmine 1 và Jasmine 2


Tòa Jasmine 1 và Orchid 2


Tòa Jasmine 1 và Jasmine 2


Tòa Orchid 1 và Orchid 2


 
Chia sẻ:    
Phòng Kinh Doanh
0933 62 64 66
Bàn giao căn hộ
1800 2018