Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 5/2017

09/05/2017 11:27:56 AM

Tòa Orchid 2 : Đã hoàn thiện tầng 6


Tòa Orchid 2


Tòa Orchid 2


Tòa Orchid 1: Đã hoàn thiện tầng 7


Tòa Orchid 1


Tòa Orchid 1 và Orchid 2


Tòa Orchid 1 và Orchid 2


Tòa Jasmine 1 : Đã hoàn thiện tầng 2


Tòa Jasmine 1 và Jasmine : Đã hoàn thiện tầng 3


Tòa Jasmine 1
 
Chia sẻ:    
Phòng Kinh Doanh
0933 62 64 66
Bàn giao căn hộ
1800 2018