Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 4/2017

03/04/2017 02:18:42 PM
 
Tòa Orchid : Đã toàn thiện tầng 3


Tòa Orchid 1 và Orchid 2
 
Tòa Orchid 2 : Đã hoàn thiện tầng 3


Tòa Orchid 1 và Orchid 2
 
Tòa Orchid 1 và Orchid 2

 
Chia sẻ:    
Phòng Kinh Doanh
0933 62 64 66
Bàn giao căn hộ
1800 2018