Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 3/2017

13/03/2017 09:48:45 AM

Tiến độ Tòa Orchid 1 : Đã hoàn thiện tầng 1


Tiến độ Tòa Orchid 2 : Đã hoàn thiện tầng 2


Tòa Orchid 1 và Orchid 2


Tòa Orchid 1 và Orchid 2 
Chia sẻ:    
Phòng Kinh Doanh
0933 62 64 66
Bàn giao căn hộ
1800 2018