Tiến độ dự án

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 11/2017

03/11/2017 02:08:11 PM
Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 11/2017


Tòa Jasmine 1 và Jasmine 2 đã xây đến tầng 26


Orchid 1 và Orchid 2 nhìn từ khu thấp tầng


Tòa Jasmine đã xây đến tầng 26

Chia sẻ:    
0926 756 756