Tiện ích

Sơ đồ tiện ích
 • 1Cổng chính khu dân cư
 • 2Cổng chính khu thương mại
 • 3Cổng phía Bắc
 • 4Cổng phía Nam
 • 5Cổng vào villa
 • 6Công viên dải
 • 7Đại sảnh lối vào
 • 8Quảng trường Centrosa
 • 9Vườn hoa đón tiểu cảnh
 • 10Vườn ốc đảo
 • 11Lối vào khu dân cư & sảnh đón
 • 12Đậu xe khu dân cư
 • 13Đậu xe khu thương mại
 • 14Quảng trường vườn trung tâm
 • 15Vườn đi bộ
 • 16Quảng trường vườn phía Bắc
 • 17Quảng trường vườn phía Nam

0933 62 64 66