Chính sách bảo mật

Công Ty Cổ Phần Hà Đô – 756 Sài Gòn luôn cam kết bảo mật tất cả các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này được lập nhằm mục đích nêu rõ cách thức mà chúng tôi tiếp nhận, sử dụng, lưu trữ và bảo mật các thông tin cá nhân. Trong việc quản lý các thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Dùng để tư vấn cho khách hàng về thông tin dự án.
 • Thông báo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của dự án.
 • Giải đáp những thắc mắc của khách hàng.
 • Tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ khách hàng.
 • Việc thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi được xây dựng theo các thông lệ về đạo đức kinh doanh, và trên nền tảng của việc tuân thủ theo các quy định theo khuôn khổ của luật pháp, nhằm mục đích để phục vụ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, và thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
  – Họ và tên
  – Số điện thoại
  – Địa chỉ Email
  – Nhu cầu của khách hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin

 • Với thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi chỉ sử dụng nội bộ trong các Phòng Ban cảu công ty có liên quan đến việc chăm sóc khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

 • Chúng tôi lưu trữ thông tin sau một năm kể từ khi không liên lạc với khách hàng hoặc khách hàng yêu cầu hủy lưu trữ từ khách hàng.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng cung cấp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒn
 • Địa chỉ : 200 Đường 3 Tháng 2, P.12 – Quận 10 – TP.HCM
 • Hotline: (028) 3979 8232
 • Email: marketing@hado756saigon.vn

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN
 • Địa chỉ : 200 Đường 3 Tháng 2, P.12 – Quận 10 – TP.HCM
 • Hotline: (028) 3979 7988
 • Email: marketing@hado756saigon.vn

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống.

Phương Thức Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng theo đúng các mục đích mà các thông tin này được thu thập, hoặc những mục đích mà Khách Hàng đã đồng ý, hoặc theo yêu cầu hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng với bất kỳ tổ chức, công ty nào bên ngoài mà không có sự đồng ý của Khách Hàng.
Các thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu giữ theo các thời hạn phù hợp với cá mục đích mà nó được thu thập hoặc theo các yêu cầu của luật hoặc trong phạm vi mà pháp luật cho phép.
Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo tính chính xác và mức độ cập nhật của các thông tin được lưu trữ theo mức độ cần thiết của các mục đích sử dụng.

Bảo Vệ Thông Tin
Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng bằng các biện pháp thích hợp với độ nhạy cảm của từng loại thông tin nhằm để đảm bảo rằng các thông tin này sẽ không bị truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách trái phép.

Cam kết Bảo mật
Chúng tôi cam kết rằng các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi đã chỉ định những cá nhân cụ thể để giám sát việc tuân thủ đối với các nguyên tắc bảo mật.
Khi có yêu cầu bằng văn bản của Khách Hàng, chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách Hàng quyền truy cập thông tin cá nhân của Khách Hàng và một báo cáo mô tả quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với yêu cầu hoặc trong phạm vi cho phép của pháp luật. Khách Hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ các thông tin của mình và yêu cầu được sửa đổi, nếu cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kinh Doanh:
0933 62 64 66
All in one