Nhà mẫu thực tế

Căn hộ 1 Phòng Ngủ+1 ( 52.28m² )
Căn hộ 1 Phòng Ngủ+1  ( 52.28m² )
Căn hộ 2 Phòng Ngủ ( 79.03m² )
Căn hộ 2 Phòng Ngủ ( 79.03m² )
Căn hộ 2 Phòng Ngủ+1 ( 98.70m² )
Căn hộ 2 Phòng Ngủ+1 ( 98.70m² )
Căn hộ 3 Phòng Ngủ+1 ( 123.65m² )
Căn hộ 3 Phòng Ngủ+1 ( 123.65m² )
0933 62 64 66